Afdrukken

Geschiedenis

De geschiedenis van TOGO

De beginjaren

Op 29 september 1933 ziet de Goese korfbalvereniging TOGO (Tot Ons Genoegen Opgericht) het levenslicht. De vereniging heeft bij haar oprichting 20 leden. De eerste korfbalpogingen vinden plaats op een veldje bij de huidige Vogelzangsweg. Dit veld is te klein om wedstrijden te spelen en deze worden dan ook afgewerkt op het sportveld Schengeweide in de buurt van de huidige accommodatie. In 1938 verschijnt het eerste clubblad in een beperkte oplage. Dit clubblad wordt om kosten te sparen, we leven immers in de crisisjaren voor de Tweede Wereldoorlog, na lezing doorgegeven aan een ander clublid.

In 1939 wordt er een loterij georganiseerd om de bouw van een eerste eenvoudige houten kleedgelegenheid te kunnen betalen. De hoofdprijs van de loterij is een retourvlucht Vlissingen – Haamstede. Bij het uitbreken van de oorlog heeft TOGO 30 leden. Door de mobilisatie in 1939 raakt de club 5 leden kwijt en hangt het voortbestaan van de vereniging aan een zijden draad.
Tijdens de oorlog wordt er in verband met allerlei problemen een noodcompetitie gespeeld met clubs uit de directe omgeving van Goes.


TOGO 1941

TOGO 1942

     

TOGO 1946 (zittend in het midden Frans de Munck)

In het seizoen 1941/42 wordt het eerste kampioenschap behaald en in 1943 wordt er een juniorenploeg ingeschreven voor de competitie.


TOGO 1950

Na de oorlog

Direct na de bevrijding is er sprake van een fusie met de handbalvereniging Hellas. Uiteindelijk gaat deze fusie niet door. Door de opheffing in 1948 van de vereniging Unitas uit Kloetinge neemt het ledenaantal toe. Een van de leden in die tijd is de latere keeper van het Nederlands voetbalelftal Frans de Munck. Op 23 augustus 1951 laat TOGO voor de eerste keer zien dat men ook goed kan organiseren. De interland Nederland B – Engeland 6-0 wordt voor zo'n 1000 toeschouwers in Goes gespeeld. In 1956 wordt TOGO, nadat Swift uit Middelburg over is gegaan naar de landelijke competitie, kampioen van de eerst klas van de Zeeuwse Korfbal Bond.


TOGO 1956

Dat TOGO ook in deze jaren al oog heeft voor de jeugd blijkt uit het feit dat in 1957 het eerste schoolkorfbaltoernooi wordt georganiseerd. Een toernooi wat tot eind jaren negentig jaarlijks terugkeert op de lijst van TOGO-activiteiten. Het levert in de loop der jaren een groot aantal nieuwe jeugdleden op. Bij het 25 jarig bestaan organiseert men een groot toernooi en van het KNKV ontvangt men een "bondswimpel".

 
TOGO 1963

De jaren zestig en zeventig

Tot eind jaren vijftig wordt korfbal met twaalftallen uitsluitend op het veld gespeeld. Begin jaren zestig doet het microkorfbal (later zaalkorfbal genoemd) haar intrede. Door gebrek aan sporthallen wordt er vooral in veilinghallen gespeeld. In de zaal verliest TOGO in 1961 de wedstrijd om het Zeeuws kampioenschap tegen Tjoba met 4-3.
Voor het eerst in haar bestaan promoveert TOGO in 1963 naar de landelijke competitie en speelt TOGO 2 in de eerste klas van de Zeeuwse Korfbal Bond.
In 1964,1966 en 1969 wordt deelgenomen aan het zaalkampioenschap voor zaterdagclubs.


TOGO seizoen 1966/67


TOGO 1967

Dat men in die jaren over veel goede spelers beschikt blijkt ook uit het feit dat veel TOGOleden in vertegenwoordigende teams van de Zeeuwse Korfbal Bond worden gekozen. Op 17 juni 1967 speelt het Nederlands Zaterdagteam in Goes een wedstrijd tegen de Rode Duivels (Belgische selectie). Het Nederlands team met o.a. de TOGO-leden Piet van Beugen en Ella Deurloo wint met 4-2. In hetzelfde jaar 1967 wordt het vernieuwde en uitgebreide sportpark 't Schenge geopend en TOGO krijgt haar eigen veld. Later besluit men zich terug te trekken uit de landelijke competitie omdat door vertrek van een aantal spelers de kwaliteit van de ploeg is teruggelopen. TOGO telt begin jaren zeventig zo'n 150 leden.


TOGO 1972

TOGO 1974

Na het 40 jarig bestaan in 1973 volgen enkele moeilijke jaren voor de club. Eind jaren zeventig vindt er een kentering plaats en stijgen de prestaties weer. In de zaal wordt zelfs de landelijke competitie gehaald, maar degradatie volgt al na een seizoen.

 
TOGO 1980

De jaren tachtig en negentig

Op 31 mei 1980 wordt het clubhuis geopend en wordt er gestart met een groots opgezet zomertoernooi, wat tot halverwege de jaren negentig jaarlijks is georganiseerd. In 1983 opent men de vernieuwde kleedlokalen en in 1985 wordt een lichtinstallatie in gebruik genomen. In 1983 brandt de sporthal in Goes af . Het gereedkomen van Sportpunt Zeeland een jaar later is voor de KNKV aanleiding TOGO te vragen het Nederlandse Kampioenschap voor Aspiranten te organiseren. Een organisatie die blijkbaar bevalt want het organiseren van nationale kampioenschappen voor verschillende categorieën is een jaarlijks terugkerende bezigheid geworden voor de club.

TOGO 1983

Halverwege de jaren tachtig gaat het spelniveau van TOGO, mede door de komst van een aantal spelers en trainers van All Ready uit Zierikzee, waaronder de latere korfbalinternational Dennis Voshart, omhoog en volgen er drie promoties op rij. Trainer tijdens deze succesvolle jaren is de vader van Dennis, Jan Voshart.

 
TOGO 1988

De aspirantenploeg slaagt er zowel in de zaal als op het veld in om naar de districtshoofdklasse te promoveren.
In het seizoen 1991/92 wordt ook op het veld het drievakken korfbal met twaalftallen vervangen door tweevakken korfbal met achttallen. Op 28 september 1991 wordt het vernieuwde clubhuis geopend en in 1995 start men na de privatisering van 't Schenge met de bouw van nieuwe kleedlokalen.

 
TOGO 1995 tijdens Kampioenschap van Nederland voor Afdelingskampioenen te Hoek van Holland

Sportief gezien is de periode 1993 -2008 wisselend. Promotie en degradatie volgen elkaar in de zaalcompetitie op. De laatste jaren komt TOGO 1 zowel op het veld als in de zaal uit in de districts 3de klas.

 Een probleem waar veel Zeeuwse clubs mee te maken hebben is het vertrek van goede spelers en speelsters voor werk en studie naar buiten de provincie.


TOGO 1995

TOGO 1996

De 21ste eeuw

Op organisatorisch terrein blijft TOGO een veel gevraagde club. We kunnen daarbij denken aan de zaalinterland Nederland-België in februari 2003 en in het kader van de voorrondes van het wereldkampioenschapzaalkorfbal de wedstrijden Groot-Brittannië –India en Portugal – Catalonië in oktober van datzelfde jaar.
Het kunstgrasveld wordt in gebruik genomen en de TOGO-website komt in de lucht. De shirts waarin de TOGO-ploegen spelen worden gemoderniseerd.
Via korfbalclinics op scholen en het organiseren van het Zeeuws kampioenschap schoolkorfbal blijft TOGO contact zoeken met de jeugd. TOGO speelt in deze jaren met een zestal jeugdploegen en er komt meer aandacht voor de jongste korfballers vanaf 4 jaar.
Het leiden van een korfbalclub wordt na 2000 een ingewikkelde en verantwoordelijke taak doordat een vereniging aan allerlei wetten en regels dient te voldoen en bovendien de financiële consequenties van genomen beslissingen groot kunnen zijn. Via ondermeer sponsors, het ophalen van oud papier, reclameborden en diverse andere acties lukt het TOGO ook financieel het hoofd boven water te houden Om alles goed te regelen wordt het bestuur bijgestaan door een groot aantal commissies. We noemen naast het secretariaat, het wedstrijdsecretariaat, de activiteitencommissie, commissie technische zaken, clubhuiscommissie, inventarisatiecommissie, commissie beheer gebouwen, de redactie van TOGO-vizier, de jeugdraad, de ledenwerfcommissie, sponsorcommissie, commissie materiaalbeheer en de kascommissie. Daarnaast dient men ook voor voldoende scheidsrechters te zorgen en zijn er trainers en begeleiders nodig voor de verschillende teams.

In 2008 bestaat TOGO 75 jaar. In die jaren is er veel gebeurd en veel veranderd, maar het "Genoegen" blijft bij TOGO een belangrijke zaak. Naast het spelen en trainen worden er veel andere activiteiten georganiseerd, waarbij er van wordt uitgegaan dat alle clubleden zich regelmatig inzetten.
TOGO heeft thans 3 of 4 seniorenploegen, 10 jeugdploegen en een kombifit/trimgroep. Daarnaast zijn er nog de ministars en een trimploeg. De club heeft november 2013 184 leden
De rieten manden van voor de oorlog zijn vervangen door plastic korven en het kunstgrasveld wordt intensief gebruikt, zodat de noppen nog maar zelden in de klei zakken. Eén ding blijft echter gelijk: Korfbal blijft, net als in de beginjaren één van de weinige sporten waar mannen en vrouwen op basis van gelijkwaardigheid samen spelen en samen werken.

En ...... het zaalseizoen 2011/2012 werd afgesloten met een kampioenschap in de derde klas. Het seizoen 2012/2013 kwam TOGO 1 in de 2de klassse uit. Helaas volgde aan het eind van dat zaalseizoen weer degradatie naar de 3de klasse.

Aan het eind van het veldseizoen 2012/2013 promoveerde TOGO, na het winnen van een promotiewedstrijd tegen Seolto, voor het eerst in haar bestaan naar de districts tweede klasse op het veld. Hier hield men het slechts een jaar vol, maar in het seizoen 2016/2017 was men opnieuw tweede klasser. Thans speelt men weer in de derde klasse.

Seizoen 2011/2012 TOGO 1 kampioen en promoveert naar 2de klasse

TOGO 1 competitieoverzicht 1933 - 2013

seizoen veld zaal
1933-1941 Geen gegevens gevonden.  
1942 Noodcompetitie 2 de klas  
1943 Noodcompetitie 2 de klas  
1944 Noodcompetitie 2 de klas  
1945 Noodcompetitie afd A  
1946 Eerste klas ZKB  
1947 Eerste klas ZKB  
1948 Eerste klas ZKB  
1949 Eerste klas ZKB  
1950 Eerste klas ZKB  
1951 Eerste klas ZKB  
1952 Eerste klas ZKB  
1953 Eerste klas ZKB  
1954 Eerste klas ZKB  
1955 Eerste klas ZKB  
1956 Eerste klas ZKB  
1957 Eerste klas ZKB  
1958 Eerste klas ZKB Micro proefwedstrijden
1959 Eerste klas ZKB microtoernooi
1960 Eerste klas ZKB microtoernooi
1961/62 Eerste klas ZKB microtoernooi
1962/63 District 3 de klas microtoernooi
1963/64 District 3 de klas microtoernooi
1964/65 District 3 de klas microtoernooi
1965/66 District 3 de klas microtoernooi
1966/67 District 3 de klas microtoernooi
1967/68 District 3 de klas microtoernooi
1968/69 Afdeling 1 ste klas Afdeling 2de klas
1969/70 Afdeling 1 ste klas Afdeling 1 ste klas
1970/71 Afdeling 1 ste klas Afdeling 1 ste klas
1971/72 Afdeling 1 ste klas Afdeling 1 ste klas
1972/73 Afdeling 1 ste klas Afdeling 1 ste klas
1973/74 Afdeling 1 ste klas Afdeling 1 ste klas
1974/75 Afdeling 1 ste klas Afdeling 1 ste klas
1975/76 Afdeling 1 ste klas Afdeling 1 ste klas
1976/77 Afdeling 1 ste klas Afdeling 1 ste klas
1977/78 Afdeling 1 ste klas Afdeling 2de klas
1978/79 Afdeling 1 ste klas Afdeling 1 ste klas
1979/80 Afdeling 1 ste klas Afdeling 1 ste klas
1980/81 Afdeling 1 ste klas District 3 de klas
1981/82 Afdeling 1 ste klas Afdeling 1 ste klas
1982/83 Afdeling 2 de klas Afdeling 2de klas
1983/84 Afdeling 1 ste klas Afdeling 1 ste klas
1984/85 Afdeling 1 ste klas Afdeling 1 ste klas
1985/86 Afdeling 1 ste klas Afdeling 2 de klas
1986/87 District 3 de klas Afdeling 1 ste klas
1987/88 District 3 de klas Afdeling 1 ste klas
1988/89 District 3 de klas District 3 de klas
1989/90 District 3 de klas District 2 de klas
1990/91 District 3 de klas District 2 de klas
1991/92 District 3 de klas District 3 de klas
1992/93 District 3 de klas Promotieklasse
1993/94 District 3 de klas Promotieklasse
1994/95 District 3 de klas District 3 de klas
1995/96 District 3 de klas District 3 de klas
1996/97 District 3 de klas District 3 de klas
1997/98 District 3 de klas Afdeling 1 ste klas
1998/99 District 3 de klas Afdeling 1 ste klas
1999/2000 District 3 de klas District 4 de klas
2000/01 District 3 de klas District 4 de klas
2001/02 District 4 de klas District 3 de klas
2002/03 District 4 de klas District 3 de klas
2003/04 District 3 de klas District 3 de klas
2004/05 District 3 de klas District 3 de klas
2005/06 District 3 de klas District 3 de klas
2006/07 District 3 de klas District 3 de klas
2007/08 District 3 de klas District 3 de klas
2008/09 District 3 de klas District 3 de klas
2009/10 District   3 de klas District   3 de klas
2010/11 District   3 de klas District   3 de klas
2011/12 District   3 de klas District   3 de klas 
2012/13 District   3 de klas District   2 de klas
2013/14 District 2de klasse District   3 de klas
2014/15 District 3de klasse District 3de klasse

2015/16

2016/17

2017/18

District 3de klasse

District 2de klasse

District 3de klasse

District 3de klasse

District 3de klasse

District 3de klasse

 

Ledenverloop vanaf 2008:

2008 156

2009 170

2010 159

2011 168

2012 171

2013 178

2014 183

2016 185

2017 182

Lid worden?

Word nu lid van Korfbal Vereniging TOGO!

KLIK HIER voor meer informatie.

Bezoekers

Vandaag : 5
Gisteren : 35
Totaal : 118382