Wedstrijden

Stand van zaken Grote Clubactie

De stand op 18 oktober 2018

Het aantal verkochte loten is deze week minimaal gestegen tot 279. Dat betekent dus voor de club , onze club, een bedrag van € 669,60.
Er was slechts 1 lotenboekje ingeleverd.

Een verzoek van mij aan de trainers/coaches “willen jullie aan de kinderen van jouw ploeg vragen of ze het lotenboekje in de lotenbox gooien”. We zijn nog 2 weken op het veld, daarna gaan we de zaal in!
Inleveren bij mij thuis mag ook ( de Stelle 23) .

De topverkopers zijn nog steeds Sofie, Madelief en Fleur.

De senioren ,die nog geen loten gekocht hebben ,kunnen dit nog steeds doen via het boekje op de bar!
Draag allen uw steentje/lootje bij !

Addy.

SPELREGELWIJZIGINGEN/-AANPASSINGEN per 1 juli 2018

De voor TOGO belangrijkste spelregelaanpassingen/-wijzigingen zijn:
• De wedstrijdduur voor veld- en zaalkorfbal voor senioren en A-jeugd
bedraagt 2 x 30 minuten met ten hoogste 10 minuten rust. In de Korfbal
League bedraagt de rust ten hoogste 15 minuten.
• De time-out is van toepassing in alle klassen van het top- en
wedstrijdkorfbal in de veld- en zaalcompetitie. Per ploeg zijn, per
wedstrijd, twee time-outs toegestaan.
• Bij wedstrijden zonder schotklok is de time-out formeel een feit zodra de
scheidsrechter – na het tijdens een spelonderbreking op de voorgeschreven
wijze aanvragen van een time-out door de coach – het in de spelregel
beschreven scheidsrechtersgebaar voor het toestaan van een time-out heeft
gegeven. Tot dat moment kan de coach zijn aanvraag ongedaan maken
zonder dat dit gevolgen heeft. Zodra de scheidsrechter genoemd gebaar heeft
gemaakt, wordt de time-out als zodanig geregistreerd, ook als de coach
besluit de time-out niet te gebruiken. Is dit laatste het geval, dan heeft de
andere ploeg het recht de tijd, die voor een time-out staat, te gebruiken voor
nader overleg.
Dus de time out geldt dit seizoen alleen voor TOGO 1 , 2, A1 en B1.
Gedurende de time out bevinden de coach en de spelers zich op of in de directe
omgeving van de bank, die aan hun ploeg is toegewezen.
Na 50 seconden fluit de scheidsrechter om weer op te stellen en na 60 seconden
wordt de wedstrijd hervat.

Trainingstijden Zaal 2018-2019

Binnekort gaan we weer naar de zaal,.Hierbij  informatie over trainingstijden en zalen.(Gewijzigde versie)

 

Cees Visser ontvangt de Frans Naereboutpenning

Cees Visser heeft afgelopen zaterdag tijdens de festiviteiten rond het 85-jarig bestaan van TOGO uit handen van de nieuwe burgemeester van Goes,Mevr.Margo Mulder de Frans Naereboutpenning ontvangen.Deze vrijwillegerspenning is bedoeld voor mensen die zich verdienselijk maken voor de maatschappij. Cees ontving de penning  voor zijn jarenlange inzet voor TOGO.Speciaal werden genoemd zijn inzet als scheidsrechter, leider  van jeugdteams,scheidsrechters in opleiding, lid van de arbitragecommissie. Daarnaast was hij ook aktief als trainer en klusjesman. Behalve Cees zelf werd ook zijn vrouw Conny door de burgemeester in het zonnetje gezet en ontving zij naast mooie woorden een fraaie bos bloemen

Cees namens alle leden van TOGO van harte gefeliciteerd !!!

Lid worden?

Word nu lid van Korfbal Vereniging TOGO!

KLIK HIER voor meer informatie.

Bezoekers

Vandaag : 5
Gisteren : 35
Totaal : 118382