Masterclasses trainersbegeleiding bij KV TOGO ook toegankelijk voor andere korfbalverenigingen

Korfbalvereniging TOGO uit Goes ontvangt op 26 februari en 19 maart opnieuw Wim Scholtmeijer in ’t Omnium voor de pilot trainersbegeleiding van het KNKV.

Ditmaal zijn de ‘masterclasses’ van de bondscoach over trainersbegeleiding ook gratis toegankelijk voor korfbaltrainers van andere korfbalverenigingen. De Zeeuwse korfbalverenigingen hebben hiervoor inmiddels een uitnodiging ontvangen.

Als trainersbegeleider werk je samen met de trainers en coaches om het niveau van de trainers, spelers en club te verhogen. Met trainersbegeleiding laat je zien dat jouw vereniging aandacht en waardering heeft voor de trainers en coaches én het draagt bij aan een positieve sportcultuur.

Programma bijscholing 26 februari en 19 maart Omnium Goes

Tijdens deze bijscholingsavonden worden de onderwerpen ‘goede communicatie’, ‘structuur bieden’, ‘feedback geven’ en een ‘positief leerklimaat creëren’ behandeld. Naast de tips van de bondscoach is er ruimte om met andere verenigingen kennis en ervaring uit te wisselen over hun ervaringen met het opleiden van trainers en coaches.

De trainers die namens hun vereniging zijn aangemeld, zijn welkom vanaf 18:30 uur in ‘t Omnium. Het programma start om 19:00 uur met een toelichting op de pilot Trainersbegeleiding en een korte introductie op de oefenstof door Wim Scholtmeijer. Daarna volgt van 19:30 uur – 20:30 uur de voorbeeldtraining onder leiding van de bondscoach. Tot 21:30 uur is er gelegenheid tot het stellen van vragen en uitwisseling van ervaringen.

Eerste ervaringen met de pilot

De eerste ervaringen die zijn opgedaan via de pilot van het KNKV zijn heel positief! Het resultaat is dat de trainers met meer voldoening hun trainers- en coachrol vervullen en dat de sporters meer plezier beleven aan het sporten en zich nog beter ontwikkelen.

Over KV TOGO

Korfbalvereniging TOGO uit Goes bestaat uit ruim 200 leden. Twee seniorenteams en twee jeugdteams vormen samen de selectieteams, die wedstrijdkorfbal spelen. Daarnaast zijn er in alle leeftijdsklassen nog verschillende jeugdteams die spelen in het breedtekorfbal. De ambitie van KV TOGO is dat er meer jeugdselectieteams komen. Daarom doet KV TOGO mee met de pilot van het KNKV, om zo richting toekomst een blijvende kwaliteitsverbetering te realiseren.


EINDE PERSBERICHT


Noot aan redactie:
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Dennis Boelman (voorzitter)

Telefoon: 06 12817627 /  Mail: secretariaat@kvtogo.nl

Persbericht