́KV TOGO klaar voor de toekomst’
‘KV TOGO zet belangrijke stappen in beleid en organisatie op drukbezochte jaarvergadering’
Korfbalvereniging TOGO uit Goes heeft op 31 oktober tijdens haar jaarlijkse ledenvergadering haar strategisch beleid voor de komende jaren vastgesteld. Waar andere verenigingen moeite hebben om belangrijke functies binnen de vereniging in te vullen, kan TOGO rekenen op een grote groep betrokken vrijwilligers. Meer dan 50 leden waren aanwezig bij de ledenvergadering, waar Dennis Boelman afscheid nam als voorzitter van de vereniging. Als dank voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging is hij benoemd tot erelid. Kees Gorsse volgt hem op als voorzitter van het nieuwe bestuur.

Het strategisch beleidsplan geeft de richting en ambities van TOGO weer.
Met als motto ‘Met plezier presteren’ staat daarin beschreven dat TOGO een sportieve club is, ambitieus, goed georganiseerd en gastvrij, waarbij leden van alle niveaus en alle leeftijden zich thuis voelen en waar talentvolle spelers en teams de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Dat is uitgewerkt in een technisch beleid en vrijwilligersbeleid en vanzelfsprekend is er ook aandacht voor de accommodatie en financiën. Daarnaast onderscheid TOGO zich doordat er een zeer actieve activiteitencommissie is. Er is ook aandacht voor veiligheid en privacy. TOGO heeft ook een vertrouwenscontactpersoon.

‘De jeugd is de toekomst’
En daarom is TOGO ontzettend blij en trots op de jeugdraad, die dit jaar uit 11 jeugdleden bestaat. Alle teams vanaf de D’s zijn vertegenwoordigd in deze jeugdraad. De jeugdraad denkt mee en geeft tips aan het bestuur en zet zich actief in ter ondersteuning van de vereniging. Naast de bekende frisbee-actie en het ‘team van de week’, wil de jeugdraad aankomend seizoen ook geld inzamelen voor de vereniging met een ‘Challenge’. Dennis Boelman gaf in zijn afscheidsspeech aan dat TOGO werkelijk een vereniging is van de leden.

Dennis is er trots op, dat de achterliggende periode SAMEN mooie resultaten zijn geboekt. De pilot trainersbegeleiding was zeer succesvol en heeft nu ook een vaste plek binnen de vereniging gekregen. De achterliggende periode is het aantal jeugdteams dat wedstrijdkorfbal speelt meer dan verdubbeld. Het nieuwe trainersduo voor de selectie, Jelle De Laet en Wouter de Kunder, is zeer ambitieus en dat geeft een positieve energie door heel de vereniging.

Korfbalvereniging TOGO uit Goes bestaat al meer dan 85 jaar en heeft ruim 200 leden.
Drie seniorenteams en drie jeugdteams vormen samen de selectieteams, die wedstrijdkorfbal spelen. Daarnaast zijn er in alle leeftijdsklassen nog verschillende jeugdteams die spelen in het breedtekorfbal. De ambitie van KV TOGO is om richting toekomst een blijvende kwaliteitsverbetering te realiseren. Daarom investeert de vereniging niet alleen in trainersbegeleiding voor de jeugd en in een toptrainer voor de senioren, maar ook in de begeleiding van de jeugdraad. De basis hiervoor is het strategische beleidsplan.