Eindelijk is het zo ver: de jeugd en senioren mogen weer gaan trainen!

Omdat het corona-virus helaas nog niet weg is, moeten we wel veiligheidsmaatregelen in acht nemen en gelden er dus andere regels.
In deze nieuwsbrief geven we informatie over de trainingen, de extra maatregelen en hoe we samen met de gemeente Goes en de andere verenigingen op sportpark ’t Schenge daar invulling aan geven.

Het is belangrijk om die goed te lezen. Want alleen als we de veiligheidsmaatregelen goed toepassen, zijn trainingen toegestaan. De gemeente zal hierop toezien. Laten we elkaar dus helpen om dit zo goed mogelijk te doen. Met de jeugd hebben we al een aantal weken ervaringen op kunnen doen en dit verliep prima. Een aantal kleine punten hebben we in  dit protocol aangepast, omdat in de praktijk bleek dat dit nodig was.
Als er vragen zijn over de maatregelen, kunt u hierover contact leggen met het bestuur. Persoonlijk of per mail via het secretariaat: secretariaat@kvtogo.nl

Bestuur KV TOGO

Voor wie start de training weer?
De jeugd tot en met 12 jaar (TOGO F t/m D) mag gewoon zoals altijd trainen en hoeft geen rekening te houden met de 1½ meterregel. Maar de trainers moeten daar zelf wel rekening mee houden.

Bij de jeugd van 12 t/m 18 jaar (TOGO A en B en C) en de senioren, moeten zowel de trainers als de spelers rekening houden met de 1½ meterregel (Omdat in de C’s ook een aantal kinderen van 13 jaar spelen, is besloten om voor het hele team de 1 ½ meterregel toe te passen, zodat het team als geheel samen kan trainen).

Wie moet nog even geduld hebben?
De Kombifit, de Kluppers, de Kruumels en  de Kangoeroes zullen nog even moeten wachten.

Start van de trainingen
We beginnen op dinsdag 19 mei 2020. Er wordt per team nog maar 1x per week getraind. Eén deel van de teams op donderdag en een ander deel van de teams op dinsdag.  Spelers mogen niet eerder dan 10 minuten voor de training het sportpark betreden en moeten ook binnen 10 minuten na de training het sportpark weer verlaten hebben.

Trainingsrooster start jeugdtrainingen TOGO (versie vanaf 19 mei)Wat zijn de veiligheidsmaatregelen?

Dinsdag (vanaf 19 mei)
Team Starttijd Aanwezig op het veld Eindtijd Veld
D1 + D2 18:00 uur Vanaf 17:50 uur 19:00 uur TOGO veld
B1 19:00 uur Vanaf 18:50 uur 20:00 uur Hockey veld 1,5 meter afstand
A2 19:15 uur Vanaf 19:05 uur 20:15 uur TOGO veld 1,5 meter afstand
Togo 1 + 2 20:30 uur Vanaf 20:20 uur 21:30 uur TOGO veld 1,5 meter afstand


Let op! Wijzigingen trainingstijden jeugd:

  • Starttijd B1 (19:00 uur in plaats van 19:10 uur)
  • Starttijd A2 (19:15 uur in plaats van 19:45 uur)
Donderdag (vanaf 28 mei)*
Team Starttijd Aanwezig op het veld Eindtijd Veld
F1 + F2 18:00 uur Vanaf 17:50 uur 19:00 uur TOGO veld
E1 18:20 uur Vanaf 18:10 uur 19:20 uur TOGO veld
C1 19:00 uur Vanaf 18:50 uur 20:00 uur Hockey veld 1,5 meter afstand
A1 19:30 uur Vanaf 19:20 uur 20:30 uur TOGO veld 1,5 meter afstand
Togo 3 + 4 20:15 uur Vanaf 20:05 uur 21:15 uur Hockey veld 1,5 meter afstand

Let op: Wijzigingen trainingstijden jeugd:

  • Starttijd C1 (19:00 uur in plaats van 19:10 uur)
  • Starttijd A1 (19:30 uur in plaats van 19:45 uur)

*De training op donderdag 21 mei 2020 vervalt in verband met Hemelvaartsdag. De eerstvolgende training op donderdag is op 28 mei 2020.

Alleen trainers en spelers zijn welkom op het sportpark
Op dit moment is en blijft het sportpark ’t Schenge nog verboden terrein. Alleen voor de jeugdtrainers, jeugdleden en begeleiders die door de vereniging daarvoor zijn aangewezen, geldt een uitzondering. Dus ook ouders/verzorgers en andere TOGO-leden mogen het sportpark niet betreden. De kinderen kunnen bij de parkeerplaats worden afgezet en opgehaald. Het verzoek is om zoveel mogelijk met de fiets te komen. Fietsen door het sportpark is niet toegestaan. Op het kaartje is zichtbaar hoe fiets- en looproutes worden ingericht.

Wanneer kinderen niet zonder begeleiding kunnen, dan is het dus helaas op dit moment niet mogelijk om al te komen trainen.

Hygiëne
Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°) moet thuisblijven. Ook als iemand in je huis koorts heeft (vanaf 38°) en/of last van benauwdheid heeft, moet je thuisblijven. Desinfecteer voorafgaand aan de training je handen.

Alle materialen die gebruikt worden door de kinderen en trainers, worden voorafgaand aan de training en na afloop van de training met alcohol gedesinfecteerd.

Kantine en de kleedlokalen blijven gesloten.
De kantine en de kleedlokalen blijven dicht. Het is dus verstandig om voor de training thuis naar het toilet te gaan en om te kleden. Na afloop van de training moet iedereen gelijk het park verlaten en kun je thuis weer douchen en omkleden. Alleen voor noodgevallen is de scheidsrechterruimte open voor gebruik van het toilet. Bij deze ruimte staat een begeleider. De EHBO-faciliteiten/AED zijn bereikbaar.

Coördinatie en begeleiders
De gemeente heeft ons gevraagd om een coördinator te benoemen en begeleiders aan te stellen. Bij TOGO vervult Dick Moelker de rol van coördinator. Bij elk van de trainingen zijn ook begeleiders aanwezig, die herkenbaar zijn aan de hesjes die zij dragen. De eerste week wordt die rol door de bestuursleden ingevuld. Later wordt hiervoor een schema opgesteld. Ook onze vertrouwenscontactpersoon, Simone Tahapary, zal de eerste keren ook aanwezig zijn.

Protocollen
Door het KNKV is een korfbalspecifiek protocol opgesteld, waar ook TOGO gebruik van maakt.

Klik hier om het protocol door te nemen

Voor de ouder(s)/verzorger(s), de trainers en de begeleiders is het belangrijk dit protocol goed door te nemen. We vragen de ouders/verzorgers om het protocol voor de sporters ook thuis met hun kind(eren) te bespreken, zodat zij ook snappen wat de regels zijn. De belangrijkste regels, zijn ook in deze nieuwsbrief genoemd.

Looproutes
Samen met de gemeente en de andere sportverenigingen zijn afspraken gemaakt over looproutes en aanvangstijden van trainingen. In de bijlagen zijn de looproutes op een kaartje ingetekend. Ook op het terrein zelf worden de looproutes duidelijk aangegeven, met pijlen en posters met informatie. Begeleiders zullen de sporters daarbij helpen.

Klik hier om de looproutes door te nemen

Spelers mogen niet eerder dan 10 minuten voor de training het sportpark betreden en moeten ook binnen 10 minuten na de training het sportpark weer verlaten hebben. Zo kunnen we samen ervoor zorgen dat er voldoende ruimte is voor iedereen om elkaar op veilige afstand te passeren.

Klik hier voor een samenvatting voor de sporters

Klik hier voor een samenvatting voor de trainers