Geen publiek, sportkantines dicht

Gepubliceerd op 28 september 2020.

Het KNKV heeft kennis genomen van de additionele maatregelen, die het kabinet maandag 28 september heeft afgekondigd in de strijd tegen het coronavirus. Deze maatregelen gaan in op dinsdag 29 september 18.00 uur en worden na enkele weken geëvalueerd.

Enkele van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen: het niet toelaten van publiek bij sportwedstrijden en het sluiten van de sportkantines voor horeca-achtige doeleinde. Het KNKV wijst korfbalverenigingen (en -fans) op hun verantwoordelijkheid om hier vanaf dinsdag 18.00 uur gehoor aan te geven.

Via de berichtgeving van het NOC/NSF zijn de gevolgen meer in detail uitgewerkt.
Uitgangspunt hierbij is geen publiek en supporters en het sluiten van de kantine voor horeca-achtige doeleinden.
Wel het zoveel mogelijk door laten gaan van verenigingsactiviteiten die ondersteunend zijn aan de sport.

Het niet toelaten van publiek.

 • Bestuursleden, spelers, coaches, begeleiders en medewerkers die een rol hebben bij wedstrijden/trainingen mogen aanwezig zijn en worden niet gezien als publiek;
 • Bij uitwedstrijden van jeugdleden vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd;
 • Na afloop van een wedstrijd/training dien je de sportaccommodatie zo snel mogelijk te verlaten;
 • Sporters die klaar zijn met hun eigen wedstrijd of training worden gezien als toeschouwers. Zij dienen de sportaccommodatie na de sportactiviteit zo snel mogelijk te verlaten.
 • Ouders/begeleiders die een kind(eren) t/m 17 jaar, die lid is van KV TOGO, brengen en wonen in een andere woonlocatie dan Goes, Kloetinge, Wilhelminadorp en ‘sHeer-Hendrikskinderen mogen de wedstrijden en trainingen op het korfbalveld bijwonen. Let op: per kind/begeleider 1 persoon. En zo veel mogelijk samen rijden.
 • Bij de trainingen van peuters en Kangoeroes mag per kind 1 ouder/begeleider mee komen naar het korfbalveld.
 • Kinderen die op medische gronden begeleiding nodig hebben mogen begeleid worden door 1 ouder/begeleider bij trainingen en wedstrijden. Men dient bij aankomst op het korfbalveld zich wel te melden bij een Corona-coördinator. Deze zijn te herkennen aan het rode hesje wat ze dragen.
 • Bij de trainingen is de kantine wel open en kan alleen voor de volgende zaken betreden worden: het pakken van een coolpack en het gebruik van de magnetron voor de overblijvers. Beide zaken in overleg met de begeleiders.

Het sluiten van de kantine.

 • De sportkantine is de komende drie weken dicht. Probeer vergaderactiviteiten zoveel mogelijk online te organiseren. Mogelijk is de zaalruimte zelf ondersteunend aan de sportactiviteit te gebruiken voor kort overleg en noodgevallen. Te denken valt aan: een plotseling EHBO-geval, als je kleedaccommodatie onder water staat,  dreiging van onweer, etc.. Houd in ieder geval het horecagedeelte gesloten.
 • Diegene die volgens een rooster zorg draagt voor de thee/limonade in de rust, een drankje voor de scheidsrechter en koffie voor de chauffeurs van de tegenpartij mag aanwezig zijn. Deze koffie is gratis en dient, als het mogelijk is, buiten opgedronken te worden. Bij extreem weer mag gebruik gemaakt worden van de kantine.

Tot slot.

De overige maatregelen van vòòr 29 september j.l. blijven grotendeels van kracht:

 • Bij aankomst en het naar huis gaan je handen desinfecteren!
 • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.
 • Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers zodra het kunstgrasveld verlaten wordt.
 • Voor de leeftijd van 18 jaar en ouder geldt de afstand van 1,5 meter. In het kleedlokaal zijn de ruimten gemarkeerd middels een rood/witte lint. Met behulp van een extra bank in de kleedlokalen kunnen in totaal 7 personen zich verkleden.
 • Er wordt geen kleding en schoeisel achter gelaten in de kleedruimten. Deze worden in een zelf meegebrachte sporttas opgeborgen en in of rond het tassenrek geplaatst. De bank waar je gezeten hebt na afloop desinfecteren.
 • Doorspoelen met gesloten wc-deksel indien deze aanwezig is.
 • De douches mogen gebruikt worden; i.v.m. de 1,5 meter afstand zijn er slechts 2 douches van de 4 per kleedkamer te gebruiken!
 • Routes zijn met borden en dranghekken aangegeven!

TOGO Goes
1 oktober 2020